Tablice rejestracyjne – jakie warunki muszą spełniać?

Czy wiesz, jakie warunki musi spełnić tablica rejestracyjna, aby nie wzbudziła wątpliwości podczas kontroli drogowej? Przyglądamy się tym najważniejszym!

O tym, jakie warunki muszą spełniać tablice rejestracyjne, informują przepisy zawarte w Prawie o ruchu drogowym. Precyzują one kwestie związane z wyglądem i montażem tablic, jak również ze stosowanymi oznaczeniami. Niżej przedstawiamy podstawowe zasady.

Pełna standaryzacja

Po pierwsze, tablice rejestracyjne mają ustandaryzowany kształt, a więc każda z nich powinna mieć formę i rozmiar zgodne z przepisami. W przypadku pojazdów osobowych i motocykli tablica ma kształt prostokątny, niemniej dla niektórych rodzajów pojazdów, mogą obowiązywać inne regulacje. W określonych przypadkach dopuszcza się montaż zmniejszonych tablic.

W kwestii koloru również nie ma miejsca na dowolność. W większości na ulicach widywane są białe tablice z oznaczeniami w kolorze czarnym. Coraz częściej spotykane są te z zielonym tłem, zarezerwowane dla pojazdów z napędem elektrycznym lub wodorowym, uznawanych za bezemisyjne. Natomiast czarne tablice z białymi literami wydawane były do 2000 roku. To jednak nie wszystkie możliwości. W tej kwestii warto być na bieżąco z przepisami, ponieważ te w ostatnim czasie ulegają zmianom (więcej na ten temat m.in. tutaj).

Co do wyglądu liter i cyfr – te muszą być wyraźne, o określonej wielkości i kształcie, oczywiście zgodnie z ustalonymi standardami. Jednocześnie unikalny kod, przypisany do danego pojazdu zawsze musi być możliwy do rozczytania, stąd też należy dbać o czystość tablic oraz mieć na uwadze ich stan techniczny.

Warto wiedzieć! Choć widuje się je niezwykle rzadko, to w autach montuje się również niebieskie tablice rejestracyjne z białymi literami. W ten sposób wyróżnia się pojazdy, które należą do m.in. przedstawicieli dyplomatycznych oraz konsulatów.

Podstawy, o których nie można zapomnieć

Wspomniana wyżej już czystość okazuje się niezwykle ważna. Jeśli tablice będą bardzo brudne, przez co trudno będzie rozczytać umieszczony na nich numer, możemy otrzymać mandat. Ale, co istotne, ta czystość odnosi się nie tylko do czytelności tablic, ale również do tego, że nie można umieszczać na nich naklejek czy żadnych innych dodatkowych elementów. W żadnym razie nie można umyślnie ich zasłaniać – w takim przypadku możemy otrzymać kilkuset złotową karę (więcej na ten temat).

Jednocześnie należy pamiętać o prawidłowym montażu – zawsze jedna tablica musi znajdować się na przodzie, a druga na tyle pojazdu, w wyznaczonych do tego miejscach.

Możesz również polubić…