Kiedy samochód kwalifikuje się do oddania na złom?

Przychodzi moment, kiedy inwestowanie w stare auto nie ma sensu i trzeba oddać je na złom, co pozwoli odzyskać trochę pieniędzy. Do kasacji przeznacza się też samochody powypadkowe z orzeczoną szkodą całkowitą lub takie, których poważna usterka decyduje o nieopłacalności naprawy.

Gdzie należy złomować auta?

Zgodnie z prawem złomowanie auta powinno odbywać się w licencjonowanej Stacji Demontażu Pojazdów. Przepisy określają, że w momencie dostarczenia auta do punktu złomowania musi mieć ono przynajmniej 90% masy wpisanej do dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku możemy uzyskać za nie kilkaset złotych, mamy też gwarancję otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania samochodu, co jest obowiązkiem właściciela. Sprawne elementy auta zostaną wymontowane i sprzedane, bo na tym przecież zarabiają profesjonalne punkty złomowania, takie jak np. Autozłom24h w Bielsku-Białej. Pozostałe poddane zostaną utylizacji z zachowaniem norm ekologicznego bezpieczeństwa.

Jaki dokumenty są wymagane do oddania auta na złom?

Jeśli podejmiemy decyzję o oddaniu auta na złom, musimy mieć komplet dokumentów, w tym:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. W przypadku współwłaścicielstwa wymagane są też dokumenty współwłaścicieli, a pod ich nieobecność – upoważnienie do złomowania,
  • dowód rejestracyjny auta lub zaświadczenie, potwierdzające dane z dowodu, wydane przez właściwy wydział komunikacji,
  • kartę pojazdu,
  • w przypadku aut zarejestrowanych na firmę – KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany, należy okazać umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność.

Po oddaniu auta na złom właściciel ma 30 dni na wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji – może też wtedy ubiegać się o zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia.

Stacja Demontażu Pojazdów unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i tablice rejestracyjne. Wystawia również zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu oraz przesyła informację do wydziału komunikacji, w którym był on zarejestrowany. Podsumowując, należy stwierdzić, że nie warto zwlekać z decyzją o złomowaniu auta, kiedy nie zapewnia już bezpiecznej jazdy, a koszt jego utrzymania staje się dużym obciążeniem.

Możesz również polubić…